Culturele problemen

Het aantal culturen in de wereld wordt geschat op 10.000 en het aantal talen op 6.170! Dat geeft al aan hoe ingewikkeld culturele problemen zijn. Doorgaans zijn ze niet te herkennen als op zichzelf staand, maar merk je dat mensen anders denken en handelen dan jijzelf. Het afzetten veroorzaakt problemen, zoals agressie, stress, conflicten, achterdocht, onzekerheid, onveiligheid, relatie-problemen, werkproblemen en onbegrepen voelen.

Werkwijze bij culturele problemen
Uitgangspunt is de kwaliteiten van de eigen cultuur te zien als aanvulling op de dominante cultuur, waardoor het gevoel van eigenwaarde en identiteit wordt versterkt. Daardoor kan je beter voor jezelf opkomen en omgaan met kritiek. In de werkwijze besteed ik veel aandacht aan de normen en waarden die je hebt meegekregen van thuis in vergelijking met de normen en waarden van Nederland. In de behandeling leg ik de nadruk op de winst van leven in twee culturen in plaats van een cultuur.

Praktijk EenSamen
Frans van Meggelen

de Populieren 3, 2661AV Bergschenhoek
vanmeggelenf@gmail.com

06-46 21 02 06
NL14INGB0002819364