Stemmingstoornissen

Stemmingsstoornissen zijn o.a. depressie, dysthyme stoornis en manisch-depressieve stoornissen (bi-polair). Een dysthyme stoornis is een milde depressie die al heel lang bestaat. Bij tegenslagen kan de dysthyme stoornis overgaan in een depressie, maar altijd tijdelijk. Mensen met deze stoornis hebben een goed overlevingsvermogen en weten dan ook hoe ze snel uit de depressie moeten komen echter er blijft steeds een onderhuids gevoel van somberheid bestaan. Vaak zijn dit mensen met een laag (negatief) zelfbeeld. Negatieve gedachten over jezelf maken je onzeker en veroorzaken een leegte die zeer pijnlijk is wat vaak wordt dat ervaren als eenzaamheid. Er is een innerlijke onrust en gejaagdheid die je steeds in beweging houdt, want als je stil zit kan de eenzaamheid in alle hevigheid naar boven komen. De pijn van de leegte of eenzaamheid is ondraaglijk waardoor je afweermechanismen hebt ontwikkeld zoals: perfectionisme, vermijding van kritiek en conflicten, zo aardig en voorkomend mogelijk doen waarbij je jezelf helemaal kan wegcijferen, controle houden op de omgeving, complimentjes en aardigheid afweert (je gelooft gewoon niet dat je aardig gevonden kan worden!). Vaak ontstaan door deze houding ook relatieproblemen.

Een depressie komt doorgaans niet zomaar uit de lucht vallen, tenzij het gaat om de zgn.
bi-polaire stoornissen (manisch-depressief) en verlieservaringen.
Een depressie is een fase waarin het oude heeft afgedaan maar je nog geen nieuw doel in je leven hebt. Je blijft a.h.w. hangen en wordt passief. Passiviteit verergert de klachten. Langzaamaan trek je je terug en je staat nog maar weinig open voor de buitenwereld. Vaak heb je weinig eetlust (soms juist heel veel), je wordt trager in je motoriek, je hebt moeite met opstaan en vaak heb je geen zin om ’s avonds op tijd naar bed te gaan, je denkt in vicieuze cirkels, je hebt geen toekomstplannen meer, je gaat jezelf verwaarlozen, e.a. Je bent de zin van het leven kwijt en je piekert je wezenloos of soms ben je apathisch en laat het allemaal aan je voorbij gaan. De lijdensdruk is groot en je wilt uit deze nachtmerrie, maar je weet niet hoe. Depressies kunnen mild tot ernstig zijn. Het is belangrijk bij de eerste (milde) symptomen direct stappen te ondernemen om verdere afglijding te voorkomen. Het probleem is echter dat doorgaans een depressies zich kenmerkt door passiviteit en terugtrekken, die het moeilijk maakt actief stappen te ondernemen tegen de depressie. Daarom is bijna altijd hulp van buitenaf noodzakelijk, soms met behulp van medicatie.
In de behandeling is steun en begrip een eerste vereiste. Het is van belang dat je, ondanks veel tegenzin, toch actiever wordt. Activiteit helpt namelijk om de stemming te verbeteren. Zodra je weer een beetje energie krijgt gaan we zoeken naar een nieuw doel. Mindfulness oefeningen zijn zeer effectief: zie voor oefeningen:http://www.eensamen.nl/downloads

Bi-polaire stoornissen zijn stoornissen die je a.h.w. kunnen overvallen zonder dat de aanleiding duidelijk is of soms als er een aanleiding is maar de reactie als heftiger is dan mag worden verwacht. Meestal is er sprake van een erfelijke component. Doorgaans zal er eerst een goed psychiatrisch onderzoek moeten plaats vinden door een psychiater die mogelijk ook medicatie zal voorschrijven. Daarna is de behandeling er op gericht dat je vroegtijdig de symptomen herkent en op tijd kan ingrijpen. In alle gevallen is het vaak moeilijk zelf je symptomen te herkennen en zal een buitenstaander je daar mee kunnen helpen.

Praktijk EenSamen
Frans van Meggelen

de Populieren 3, 2661AV Bergschenhoek
vanmeggelenf@gmail.com

06-46 21 02 06
NL14INGB0002819364