Visie op problemen

Problemen zijn enerzijds lastig en de behoefte bestaat de problemen zo snel mogelijk op te lossen. In onze westerse maatschappij is een directe oplossingsbehoefte ontstaan zonder dat er al te veel stil gestaan wordt bij de oorzaak en gevolg van problemen. Soms is dat ook niet te achterhalen, zoals bij aangeboren problemen en gebreken, maar al te vaak is het wel mogelijk. Voor die laatste groep denk ik dat problemen ook een uitdaging kunnen bieden om tot bewustzijnsgroei te komen.

Ik zie het leven als een proces waar spirituele groei alleen mogelijk is als je problemen weet te overwinnen. Spiritualiteit is niet anders dan bewustwording van wie je werkelijk bent. Iedereen denkt daar anders over, maar daar waar je zelf in gelooft is bepalend voor hoe je in het leven staat. Je levensbeschouwing hoeft niet per se religieus te zijn, maar het geeft wel antwoord op wat jouw zin van het leven is. Als je stil staat bij zingeving ga je dieper in jezelf zoeken naar antwoorden. Antwoorden die je kunnen helpen je doel (en) in je leven te bepalen. Immers een doel moet zingevend en uitdagend voor je zijn. Pas dan ga je er echt voor. Veel mensen hebben doelen omdat anderen denken dat dit goed voor hun is of omdat ze vinden dat het hun plicht is, of anders. Als het doel niet aansluit bij je levensbeschouwing zal er een innerlijk verzet zijn, vaak in de vorm van onvrede of erger. Dit zijn dan de problemen die mensen tegenkomen.

Praktijk EenSamen
Frans van Meggelen

de Populieren 3, 2661AV Bergschenhoek
vanmeggelenf@gmail.com

06-46 21 02 06
NL14INGB0002819364