Verlieservaringen

Verlies kan op vele manieren in iemands leven voorkomen. Het overlijden van een dierbaar persoon; scheiding zowel van partner en kinderen als bijvoorbeeld emigratieproblemen waarbij je huis en haard achterlaat en een nieuw leven moet beginnen.

Werkwijze bij verlieservaringen
Als je moeite hebt met het verlies wat je hebt geleden mee om te gaan, dan help ik je daarbij door het verdriet van het gemis en de leegte te benoemen en een plek in je leven te geven. Bij rouw gaat het erom dat je een aantal fases doorloopt:

  1. het accepteren van de realiteit van het verlies;
  2. het doorleven van de pijn en het verdriet;
  3. het aanpassen aan een nieuw leven waarin het verlies van dierbaren, omgeving, idealen e.a. niet meer prominent aanwezig zijn;
  4. het verlorene en dierbaren emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.
  5. eventueel een spirituele betekenis kunnen geven aan het doorgemaakte leed.

Praktijk EenSamen
Frans van Meggelen

de Populieren 3, 2661AV Bergschenhoek
vanmeggelenf@gmail.com

06-46 21 02 06
NL14INGB0002819364