Privacyverklaring en klacht en tuchtrecht

Alle privé-informatie over u wordt uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. Niemand anders heeft toegang tot uw gegevens en er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Klacht en tuchtrecht

Ik ben aangesloten bij de VMBN. Het klachtregister kunt u vinden op onderstaande link:

https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/).

Praktijk EenSamen
Frans van Meggelen

de Populieren 3, 2661AV Bergschenhoek
vanmeggelenf@gmail.com

06-46 21 02 06
NL14INGB0002819364